medyaonline-kayseriweb info@medyaonline.net

PHP Mysql de LIMIT Komutu ve Kullanımı | medyaonline.net | Kayseri web tasarım

PHP Mysql de LIMIT Komutu ve Kullanımı

PHP Mysql de LIMIT Komutu ve Kullanımı

Mysql de verilere sorgular uyguladığımızda bize geri gelen verileri LIMIT komutu ile kontrol edebilir. İlk 5 kayıt, son 5 kayıt, 50. kayıttan sonra 10 kayıt gibi işlemleri uygulaya biliyoruz. Php de sayfalama sistemlerinde LIMIT kullanılabilir. Örnek olarak sayfalarımızda 10 ar 10 ar veriler sıralansın. 3. sayfada 30. kayıttan sonra 10 kayıt daha göster gibi sınırlandırmalar yapılabilir. Örnek kod aşağıdaki gibidir.

1
SELECT * FROM kitap LIMIT 30, 10;

30. kayıttan sonra 10 veri daha getirdemiş olduk.

Kitap tablomuza eklenen son 10 veriyi görebilmek için;

1
SELECT * FROM kitap Order By id DESC LIMIT 10;

kodlarını uygulamalıyız. Burada Order By id DESC ile verilerimizi id ye göre büyükten küçüğü göre sıralamış olduk. DESC sayısal verileri büyükten küçüğe doğru listelenmesini sağlar, alfabetik verilerin ise Z ‘den A’ya doğru sıralanmasını sağlar.Kitap tablomuza bir kayıt eklediğimizde id auto_increment olduğundan otomatik olarak artmaktadır.

Veri tabanımıza ilk eklenen 10 kayıtı görebilmek için;

1
SELECT * FROM kitap Order By id ASC LIMIT 10;

kodlarını uygulamalıyız. “Order By id ASC” ile küçükten büyüğe verilerimizi listelemiş oluyoruz. ASC sayısal verilerde küçükten büyüğe demektir, alfabetik verilerde ise A’dan Z’ ye demektir.

Veri tabanımızaki ilk 50. kayıttan sonra 50 kayıt daha gösteren kod ise aşağıdaki gibidir.

1
SELECT * FROM kitap Order By id ASC LIMIT 50,50;

Yorumlar